belasting.hypotheek-actueel.nl
Financiƫle informatie, links en rekenmodules
donderdag 29 februari 2024

Meer stabiliteit door nieuwe regels maar overdaad schaadt

Meer stabiliteit door nieuwe regels maar overdaad schaadt Onderzoek van KPMG in opdracht van VNO NCW naar het gezamenlijke effect van nieuwe regelgeving op de bancaire sector laat zien dat de regels bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit van banken maar dat daar ook een prijs voor betaald wordt. Overdaad schaadt, aldus het rapport; de opeenstapeling van regels in reactie op de crisis bedreigt de kredietverlening en daarmee het herstel van de Nederlandse economie. De NVB maakt zich ongerust over deze effecten. Door een aantal regels - zoals de kapitaalseisen in het kader van Bazel III en het Europese `bail-in voorstel' (waardoor investeerders bij een faillissement worden aangesproken alsof ze aandeelhouder zouden zijn)- zal de banksector stabieler en weerbaarder worden. Daarmee neemt het risico dat een beroep op de staat als gevolg van een faillissement ook aanzienlijk af. Tegelijkertijd wordt de sector minder aantrekkelijk voor investeerders. Een sterke winststijging blijkt nodig om tot een duurzaam bedrijfsmodel te komen en aan de vereisten van de nieuwe regels en de markt te voldoen, aldus het rapport. Uit het onderzoek blijkt dat de optelsom van nieuwe regels voor de bancaire sector kan leiden tot een krimp van kredietverlening tot en met 2015 van 200 miljard euro. Daarbij toont KPMG substantiele prijsverhogingen en gaat zij uit van een versobering van de dienstverlening aan klanten, als gevolg van deze regelgeving. De ruimte voor kredietverlening door een bank hangt direct samen met de omvang van het eigen vermogen van de bank. De nieuwe regels vereisen dat banken veel geld als extra buffer gaan aanhouden. Ook moeten banken geld afdragen via een depositogarantiefonds of door bankenbelasting te betalen.

Deze nieuwe buffers en afdrachten hebben direct impact op het eigen vermogen en beperken daardoor het kredietverlenend vermogen van een bank. Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks mogelijkheden zijn om de effecten anderszins op te vangen. De analyse gaat er van uit dat banken, ondanks het op grote schaal doorvoeren van de nieuwe regels, kosten zullen kunnen besparen en geen dividenden aan aandeelhouders zullen uitkeren. Het aantrekken van nieuw kapitaal blijkt bovendien in de huidige marktomstandigheden geen reele optie. De NVB en haar leden zullen alles op alles zetten om waar mogelijk de effecten voor klanten en de samenleving te beperken. Tegelijkertijd is het heel belangrijk dat banken, overheid en toezichthouders de komende tijd in gesprek gaan over deze effecten. Een brede visie is nodig over de toekomst van de financiele sector zodat keuzes worden gemaakt die de samenleving niet op korte en lange termijn schaden. Overheid, toezichthouders en banksector zouden moeten hierbij eendrachtig moeten samenwerken.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning