Actueel Belasting Nieuws tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News 2012-10-10T12:02:53+02:00 Hypotheek-actueel.nl Monti wil lagere inkomens ontzien tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/65126 2012-10-10T12:02:53+02:00 Ongekozen regering verlaagt inkomstenbelasting lagere inkomens. Italiaanse regering keurt stabiliteitsmaatregelen goed tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/65084 2012-10-10T11:12:00+02:00 ROME (Dow Jones)--De Italiaanse regering heeft dinsdagavond laat de stabiliteitswet voor 2013-2015 goedgekeurd. FNV in beweging op volle kracht vooruit tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/64832 2012-10-09T16:01:00+02:00 dinsdag 09 oktober 2012 / Redactie / geen reacties FNV in beweging: van flex naar vast tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/64684 2012-10-09T12:01:00+02:00 dinsdag 09 oktober 2012 / Redactie / geen reacties 12 december: bijeenkomst SaaS~Cloud Netwerk over social media als ex.. tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/64501 2012-10-08T19:01:00+02:00 8 okt 2012 om 17:25 Hans Biesheuvel roept Tweede Kamer op 2 belastingvoorstellen te schr.. tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/64485 2012-10-08T17:31:00+02:00 * MKB &#62; <br> * Nieuws &#62; <br> * Nieuwsbericht 'Overstap naar goedkopere verzekering niet altijd mogelijk' tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/64431 2012-10-08T15:28:29+02:00 Kiezen voor een goedkopere verzekering om&#160;op die manier de hogere assurantiebelasting te omzeilen is voor ouderen vaak geen optie. Dit stelt ouderenbond Anbo in een reactie op een verhoging van de belasting van 9,7% naar 21%. Eerder had de Consumentenbond al geadviseerd om dubbele en nutteloze verzekeringen op te zeggen. Douane lanceert app Meldpunt Accijns tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/64354 2012-10-08T13:31:00+02:00 Rijksoverheid.nl omarmt moderne standaarden en technieken. Sterke voorkeur ondernemers voor snelle vorming van VVD-PvdA coalitie tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/64355 2012-10-08T12:31:00+02:00 TNS NIPO en het Financieele Dagblad ontwikkelden het Ondernemerspeil: een tweetal indices die het `humeur' van ondernemend Nederland in kaart brengen. Het Ondernemerspeil bestaat uit de bedrijfsvoeringindex en ondernemingsklimaatindex. Maandelijks worden de resultaten gepubliceerd in het FD en bij TNS NIPO. Tevredenheid verkiezingsuitslag vertaalt zich (nog) niet in toenemend vertrouwen Ondernemend Nederland is over het algemeen tevreden met de verkiezingsuitslag van 12 september. Die tevredenheid richt zich vooral op de goede score van de VVD en veel minder op de goede uitslag van de PvdA. Toch verlangt de ondernemer naar een snelle formatie van VVD en PvdA, zonder tussenkomst van een derde partij. Dat blijkt uit het tweede Ondernemerspeil, een door TNS NIPO en het Financieele Dagblad ontwikkelde index die het `humeur' van ondernemend Nederland in kaart brengt. Het Ondernemerspeil bestaat uit de bedrijfsvoeringindex en ondernemingsklimaatindex. Beide indices halen, de verkiezingsuitslag ten spijt, een fors negatieve score, respectievelijk -41 en -41. Het gemiddelde rapportcijfer voor de aantrekkelijkheid om te ondernemen bedraagt een schamele 5,5 (een maand eerder was dat een 5,6). In tegenstelling tot burgers, die het liefst D66 of CDA erbij willen, zijn ondernemers niet van mening dat de bijna gedwongen samenwerking tussen VVD en PvdA een intermedierende derde partij nodig heeft. Hoewel lang niet alle ondernemers tevreden zijn met de goede uitslag van de PvdA, ziet 38% het liefst deze partij samen met de VVD optrekken. Een tweepartijenkabinet geniet ruimschoots de voorkeur boven Paars (12%) of een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA (ook 12%). Een zakenkabinet, een maand geleden nog de populairste variant (door 20% genoemd), krijgt nu bij 10% de voorkeur%. Bijna driekwart (73%) van de ondernemers is dan ook tevreden met de huidige verkiezingsuitslag. Wat betreft samenwerking vindt slechts 25% het een slechte zaak dat twee partijen die elkaar tijdens de verkiezingen hevig hebben bestreden (`rechts rotbeleid' versus `potverterende socialisten') nu samen een regering willen vormen. Specifiek ten aanzien van ondernemend Nederland vindt zelfs 77% de uitslag tamelijk tot zeer goed. De belangrijkste reden is dat ondernemers van mening zijn dat een snelle formatie duidelijkheid en vertrouwen verschaft en in het belang is van de Nederlandse economie (`Actie is nodig!', `Als je maar gebeten bent, zodat je weet waar je aan toe bent en verder kan'). Maar liefst 95% is het hoofdzakelijk vanwege dergelijke argumenten eens met de stelling dat de Nederlandse economie gebaat is bij een snelle formatie, hoewel een enkele tegenstander van deze stelling de voorkeur geeft aan een zorgvuldige formatie (of wijst op de Belgische economische groei in de tijd dat dat land geen regering had). Ondernemers hebben ook vrij veel fiducie in een snelle formatie, ruim twee derde (69%) verwacht dat de formatie uiterlijk eind november wel rond is. Vervolgens verwacht een meerderheid (58%) dat dit nieuwe kabinet de volledige vier jaar volmaakt. Vervoerders boos over verhoging assurantiebelasting tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63771 2012-10-05T12:38:04+02:00 Transport en Logistiek Nederland (TLN) is boos over de verhoging van de assurantiebelasting. &quot;Alleen al de lastenverzwaring over het wagenpark van de sector beroepsgoederenvervoer bedraagt rond de € 45 mln. De moed zakt je steeds verder in de schoenen&quot;, aldus TLN. &quot;Staat wacht strop met belastingen&quot; tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63635 2012-10-05T07:52:53+02:00 Belastingopbrengsten zullen sterk achterblijven bij de economische groei. Dit stellen vooraanstaande fiscalisten. Deelakkoord centraal tijdens debat begroting 2013 tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63574 2012-10-04T23:01:00+02:00 Rijksoverheid.nl omarmt moderne standaarden en technieken. Update: ECB-president Draghi legt bal bij overheden tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63487 2012-10-04T16:53:09+02:00 Pas steunaankopen nadat bailout is goedgekeurd, heeft ECB-president Draghi gezegd tijdens de maandelijkse persconferentie. Meer stabiliteit door nieuwe regels maar overdaad schaadt tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63438 2012-10-04T14:21:00+02:00 Meer stabiliteit door nieuwe regels maar overdaad schaadt Onderzoek van KPMG in opdracht van VNO NCW naar het gezamenlijke effect van nieuwe regelgeving op de bancaire sector laat zien dat de regels bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit van banken maar dat daar ook een prijs voor betaald wordt. Overdaad schaadt, aldus het rapport; de opeenstapeling van regels in reactie op de crisis bedreigt de kredietverlening en daarmee het herstel van de Nederlandse economie. De NVB maakt zich ongerust over deze effecten. Door een aantal regels - zoals de kapitaalseisen in het kader van Bazel III en het Europese `bail-in voorstel' (waardoor investeerders bij een faillissement worden aangesproken alsof ze aandeelhouder zouden zijn)- zal de banksector stabieler en weerbaarder worden. Daarmee neemt het risico dat een beroep op de staat als gevolg van een faillissement ook aanzienlijk af. Tegelijkertijd wordt de sector minder aantrekkelijk voor investeerders. Een sterke winststijging blijkt nodig om tot een duurzaam bedrijfsmodel te komen en aan de vereisten van de nieuwe regels en de markt te voldoen, aldus het rapport. Uit het onderzoek blijkt dat de optelsom van nieuwe regels voor de bancaire sector kan leiden tot een krimp van kredietverlening tot en met 2015 van 200 miljard euro. Daarbij toont KPMG substantiele prijsverhogingen en gaat zij uit van een versobering van de dienstverlening aan klanten, als gevolg van deze regelgeving. De ruimte voor kredietverlening door een bank hangt direct samen met de omvang van het eigen vermogen van de bank. De nieuwe regels vereisen dat banken veel geld als extra buffer gaan aanhouden. Ook moeten banken geld afdragen via een depositogarantiefonds of door bankenbelasting te betalen. 'Stapeling regels banken leidt tot horror-scenario' tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63412 2012-10-04T14:01:00+02:00 * MKB &#62; <br> * Nieuws &#62; <br> * Nieuwsbericht KPMG: nieuwe regels banken zetten kredietverlening onder druk tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63269 2012-10-04T09:33:00+02:00 AMSTERDAM (Dow Jones)--De maatregelen die Nederlandse banken moeten nemen om in 2015 te voldoen aan nieuwe regelgeving zullen de kosten voor kredietverstrekking verhogen en de keuze voor klanten verkleinen, stelt KPMG op basis van onderzoek in opdracht van VNO-NCW. Damrak opent hoger, markt wacht op Draghi tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63221 2012-10-04T08:13:58+02:00 AEX futures stijgen 0,3 procent voorafgaand aan rentebesluit ECB. Heijmans meldt grote opdracht in Den Haag en Imtech in zee met Airbus. Ruzie tussen Rabo en ING over lobby naar politiek Den Haag - media tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63215 2012-10-04T08:07:00+02:00 AMSTERDAM (Dow Jones)--Tussen Rabobank (RBK.YY), ING Groep nv (ING.AE) en andere banken is grote animositeit ontstaan over hun gezamenlijke lobby in de richting van de Haagse politiek, schrijft Het Financieele Dagblad donderdag op basis van bronnen uit de financiele sector. MHP in reactie op persconferentie Rutte en Samsom tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63119 2012-10-03T18:24:00+02:00 Het niet doorgaan van de forensentaks, het terugdraaien van de langstudeerboete, een verzachting van de harde ingrepen in de Ziektewetuitkering voor flexwerkers en het evenwichtiger verdelen van de lasten door middel van de assurantietaks zijn duidelijke signalen dat er weer meer naar ons wordt geluisterd, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser in een eerste reactie op de persconferentie van Mark Rutte en Diederik Samsom. Toch zitten er volgens de MHP in het aangekondigde pakket ook minder goede onderdelen, zoals het niet doorgaan van het vitaliteitsparen en het beperken van de doorwerkbonus tot de lagere inkomens. Geen renteverlaging ECB verwacht ondanks nieuwe recessie tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63107 2012-10-03T17:52:40+02:00 ECB-president Draghi maakt pas op de plaats, renteverlaging brug te ver voor Bundesbank. Movir verlaagt premies fysiotherapeuten tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/63044 2012-10-03T15:48:23+02:00 Movir voert per 1 januari een aantal wijzigingen door in zijn aov&#39;s. Meest opvallend is de sterke premiedaling voor fysiotherapeuten, omdat in die groep de&#160;schadecijfers per saldo zijn verbeterd. Artsen die werken met landbouwhuisdieren als koeien, geiten en schapen gaan fors meer betalen. Weekers wil ontwijking hogere assurantiebelasting tegengaan tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/62762 2012-10-02T21:14:08+02:00 Staatssecretaris Weekers (financiën) treedt in overleg met de verzekeraars hoe ontwijking van het hogere tarief voor assurantiebelasting kan worden tegengegaan. De staatsecretaris reageert daarmee op advies van vergelijkingssite Independer die stelt dat consumenten het nieuwe tarief van 21% kunnen voorkomen door hun verzekering voor 1 januari 2013 over te sluiten. Weekers wil niet dat dergelijke constructies ten koste van schatkist gaan en overweegt een naheffing. Vermijd verhoging assurantiebelasting, betaal per jaar tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/62682 2012-10-02T17:32:00+02:00 De PVDA en VVD hebben een deelakkoord bereikt waarin een forse verhoging van de assurantiebelasting (van 9,7% naar 21%) per 1 januari 2013 is opgenomen. Door nu over te stappen op jaarbetaling kan de verhoging echter het eerste jaar vermeden worden. De mogelijke besparing loopt voor een gemiddeld gezin al snel in de honderden euro’s volgens <a href="http://www.premie.nl">Premie.nl</a>. "Consument kan besparen op verzekeringen" tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/62650 2012-10-02T15:40:37+02:00 Ondanks een ruime verdubbeling van de assurantiebelasting van 9,7%&#160;naar 21% kan de consument aanzienlijk besparen op zijn verzekeringen. Dit stellen zowel de Consumentenbond als vergelijkingssite Independer in een reactie op de verhoging van de assurantiebelasting die VVD en PvdA overeen zijn gekomen in het formatietraject. Volgens Independer loont overstappen naar een jaarpremie; de Consumentenbond wijst op de grote mate aan oververzekering. Pensioenkorting PNO Media niet van de baan tag:hypotheek-actueel.nl,2009-09-11:News/62596 2012-10-02T15:01:00+02:00 dinsdag 02 oktober 2012 / Redactie / geen reacties