belasting.hypotheek-actueel.nl
Financiƫle informatie, links en rekenmodules
donderdag 29 februari 2024

MHP in reactie op persconferentie Rutte en Samsom

Het niet doorgaan van de forensentaks, het terugdraaien van de langstudeerboete, een verzachting van de harde ingrepen in de Ziektewetuitkering voor flexwerkers en het evenwichtiger verdelen van de lasten door middel van de assurantietaks zijn duidelijke signalen dat er weer meer naar ons wordt geluisterd, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser in een eerste reactie op de persconferentie van Mark Rutte en Diederik Samsom. Toch zitten er volgens de MHP in het aangekondigde pakket ook minder goede onderdelen, zoals het niet doorgaan van het vitaliteitsparen en het beperken van de doorwerkbonus tot de lagere inkomens.

De MHP is verheugd dat de forensentaks van de baan is. De MHP trok als één van de eerste aan de bel over de grote gevolgen voor werknemers en kwam al in een vroeg stadium met mogelijke alternatieven om het begrotingstekort te verkleinen, als de forensentaks niet zou doorgaan. Voorgesteld werd bijvoorbeeld een verhoging van de winst- en assurantiebelasting naar het niveau van de ons omringende landen.

We zullen de aanpassingen van de Miljoenennota eerst nog uitgewerkt op papier moeten zien, maar vooralsnog lijkt er meer evenwicht in de bezuinigingen te komen. Het afwachten is nu waar de VVD en de PvdA mee komen, als zij erin slagen een nieuw kabinet te vormen. In ieder geval roept de MHP een nieuw kabinet op om samen met sociale partners tot afspraken te komen voor een sociale agenda in de komende jaren, waarbij de vraagstukken van werkgelegenheid en het terugdringen van de werkloosheid voorop dienen te staan, aldus Visser.


---

Geen aanleiding om eigen berekeningen koopkrachtbeeld bij te stellen

Dit is de reactie van MHP-bestuurder Eddy Haket op de koopkrachtplaatjes uit het Kunduzakkoord, dat vandaag openbaar is geworden. Op 16 mei jl. presenteerde de MHP een eerste doorrekening van de maatregelen op de portemonnee van mensen (zie voor de oorspronkelijke doorrekening www.vakcentralemhp.nl). Daaruit bleek dat de werkende middengroepen er ongeveer 1200 euro per jaar op achteruit gaan, wat neerkomt op een koopkrachtdaling van 3,5% tot 4%.

De MHP ziet geen aanleiding om het eerder gepresenteerde koopkrachtbeeld wezenlijk te wijzigen. Dat de koopkrachtplaatjes volgens de vijf coalitiepartijen gunstiger uitpakken, wordt volgens Haket vooral veroorzaakt doordat in hun berekeningen de afschaffing van de fiscale kilometervergoeding er buiten wordt gelaten. Alleen het effect hiervan staat al voor een gemiddelde koopkrachtdaling van bijna 2%.Opgeteld bij de koopkrachtplaatjes uit het akkoord, kom je dan al gauw richting 4%, aldus Haket.

CPB-berekeningen
De MHP beoogt absoluut geen hysterie of onrust te creëren, maar mensen moeten wel weten waar ze aan toe zijn met alle maatregelen die er aan gaan komen. De MHP heeft daarom volledig inzicht gegeven in de onderliggende berekeningen voor de koopkrachteffecten in 2013 (zie www.vakcentralemhp.nl). De MHP gaat ervan uit dat het CPB over een paar weken met een integrale berekening komt, waarin alle maatregelen worden meegenomen en ook de laatste inzichten over de loonontwikkeling en de inflatie. De MHP zal de definitieve koopkrachtberekeningen van het CPB met belangstelling afwachten en deze naast de eigen berekeningen leggen. Vooralsnog maakt de MHP zich vooral zorgen over de werkende en gepensioneerde middengroepen. Zij lijken vooral de rekening van de crisis gepresenteerd te krijgen.

Het is echt te hopen dat de vijf partijen gelijk krijgen dat de schade voor gezinnen beperkt blijft, maar gelet op het pakket aan maatregelen, durf ik daar zeker niet mijn hand voor in het vuur te steken, aldus Haket.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning